Com accedir a TDT Premium?

Per gaudir dels continguts TDT Premium ha de tenir accés a la TDT. Què és la TDT?

Una vegada tingui accés a la TDT ha de disposar d’un equip de recepció TDT compatible amb el sistema TDT Premium.

Existeixen dos tipus d’equips de recepció TDT: el decodificador i el televisor TDT integrat.

  • Si no disposa d’un televisor TDT integrat, ha d’adquirir un decodificador amb el segell TDT Premium. Conjuntament amb el decodificador TDT Premium adquirit, està inclosa una targeta d’accés a les ofertes de continguts de pagament que s’insereix a la ranura del decodificador TDT Premium. Consulti el manual del seu decodificador per a la correcta inserció de la targeta a la ranura.
Insertar la tarjeta en el dispositivo CAM
Inserir la targeta al decodificador TDT Premium
  • Si disposa d’un televisor TDT integrat, ha de comprovar que el seu televisor és compatible amb el sistema TDT Premium. Per fer-ho, consulti la taula de televisors TDT integrats compatibles amb TDT Premium. En cas que ho fos, ha d’adquirir un dispositiu CAM amb el segell TDT Premium, que li garanteix la compatibilitat segons s’indica a la taula d’interoperabilitat . Conjuntament amb el dispositiu CAM TDT Premium adquirit, s’inclou una targeta d’accés a les ofertes de continguts de pagament que s’insereix a la ranura del dispositiu CAM TDT Premium i un manual d’instruccions per a la correcta instal·lació del dispositiu CAM al seu televisor.
Insertar la tarjeta en el dispositivo CAM
Inserir la targeta al dispositiu CAM i a continuació inserir el dispositiu CAM a la ranura del televisor TDT integrat

En cas que el seu televisor no aparegui a la taula anterior, el correcte funcionament no està assegurat. Consulti amb el seu fabricant. En qualsevol cas un televisor TDT integrat sempre permet la connexió amb un decodificador amb el segell TDT Premium.

Conjuntament amb tots els decodificadors i dispositius CAM TDT Premium s’inclou una targeta compatible amb TDT Premium.

Existeixen diversos dissenys de targetes encara que totes porten el segell TDT Premium, que garanteix que són compatibles amb el sistema TDT Premium:

  • La targeta específica de cada plataforma: Aquesta targeta està vinculada a una plataforma específica de continguts de pagament TDT Premium, aquesta targeta acostuma a portar com a disseny la marca comercial de la plataforma a la que es pot subscriure l’usuari. Exemple de targeta vinculada a una plataforma de TDT de pagament:
Tarjeta vinculada a la oferta Gol Televisión
Targeta vinculada a l’oferta Gol Televisió
(Observi que porta imprès el segell TDT Premium)
  • Targeta multiplataforma o "comodí": Aquesta targeta no està vinculada a una plataforma de continguts de pagament específica sinó que permet subscriure’s a una o tantes ofertes de canals TDT Premium presents i futures, que l’usuari desitgi. De manera que amb aquesta mateixa targeta l’usuari podrà donar-se d’alta a les diferents ofertes de forma independent contractant els serveis directament a cada plataforma que utilitzi el sistema TDT Premium.
Tarjeta TDT Premium
Targeta multiplataforma o "comodí"
 -